Tag: "azure"

  • Khóa học Microsoft Azure

    Khóa học Microsoft Azure

    23/12/2017    |    Tran Van Dao    |    khóa học Mạng - Hệ thống

    Azure là một dịch vụ Điện Toán Đám Mây toàn diện được các chuyên gia IT sử dụng để xây dựng, quản lý hạ  tầng,  dịch vụ  và ứng dụng CNTT  thông qua mạng lưới trung tâm dữ  liệu toàn cầu của Microsoft. Khóa  học  này ...

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK