Khóa học

Cấu hình Cisco Unified CallManager (nâng cao)

Nội dung khóa học:

* Cài đặt và cấu hình Cisco Unity
* Hoạch định thuê bao, dial plan
* Lựa chọn mô hình triển khai
* Triển khai QoS
* Thiết kế hệ thống VoIP

Học phí khóa học:

  • 1.500.000 VNĐ cho khóa học dành cho 3 học viên
  • 4.500.000 VNĐ cho khóa học dành riêng cho 1 học viê
Kỹ sư Nguyễn Tiến Thành
Kỹ sư Collaboration tại Cisco Systems Vietnam Email: thanhng3@cisco.com
classic-editor

Hotline

0833 052 299

Thông tin chung

  • Ca học: Tối
  • Giờ học: 18h00 - 20h00
  • Ngày học: Thứ 2/4/6
  • Thời lượng: 10 giờ
  • Học phí: 1,500,000 - 4,500,000 VNĐ
  • Giảng viên: Kỹ sư Nguyễn Tiến Thành
Đăng ký học
Sắp khai giảng

Đối tác

BHK