DỊCH VỤ ĐÀO TẠO POWER BI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ đào tạo Power BI cho doanh nghiệp của BHK hướng đến các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng Power BI vào quản trị vận hành, hiểu cách thức xây dựng Power BI và các thức tiếp cận để áp dụng các report thông minh vào quá trình vận hành của doanh nghiệp tối ưu nhất

KHÓA ĐÀO TẠO POWER BI – BHK

Học viên tối thiểu

5 học viên

Thời lượng lớp học

20 giờ

Hình thức học

Offline

LỢI ÍCH

Với chương trình đào tạo Power BI của BHK, học viên không chỉ được cung cấp đầy đủ các kỹ năng để xây dựng được các báo cáo thông minh, mà đặc biệt với kinh nghiệm triển khai các dự án Power BI của BHK, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để xây dựng các “Story-telling dashboard” với Power BI.

NẴM RÕ CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG BÁO CÁO

Xác định mục tiêu

Thu thập dữ liệu

Làm sạch dữ liệu

Diễn giải dữ liệu

Chia sẽ kết quả

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Mobie: (+84) 28 7108 1083 hoặc 0833 052 299 Email: info@bhk.vn hoặc hung.tran@bhk.vn

Đối tác

BHK