DỊCH VỤ SAO LƯ DỮ LIỆU

Dịch vụ sao lưu dữ liệu được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu sao lưu dự phòng dữ liệu của doanh nghiệp vừa vào nhỏ (SMB). Được xây dựng trên nền điện toán đám mây, dịch vụ sao lưu dữ liệu của BHK cho phép doanh nghiệp hồi phục nhanh, tin cậy dữ liệu khi có sự cố.

Kết nối với dịch vụ vận hành, dịch vụ sao lưu dữ liệu giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tiết kiệm chi phí trong chuẩn hóa hoạt động của hệ thống CNTT.

Dịch vụ sao lưu dữ liệu của BHK cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn hình thức quản lý dữ liệu sao lưu tại Trung tâm dự liệu dự phòng.

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK