KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG VÔ HẠN VỚI POWER APPS – NỀN TẢNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ SÁNG TẠO!

Không còn giới hạn cho sự sáng tạo! Power Apps là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực kinh doanh. Tự do tạo ra ứng dụng và tự động hóa quy trình nằm trong tay, ngay tại đây, ngay bây giờ. Hãy bắt đầu hành trình của sự đổi mới với Power Apps – nơi mà mọi ý tưởng trở nên khả thi, và mọi doanh nghiệp trở nên linh hoạt hơn.

THÁCH THỨC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI POWER APPS

Mặc dù Power Apps là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, nhưng để có thể triển khai một cách hoàn hảo cũng có một số thách thức cần phải đối mặt

THÁCH THỨC TRONG VIỆC TRIỂN KHAI POWER APPS

Chuẩn bị môi trường và tài nguyên cho việc triển khai

Đánh giá nhu cầu, kiểm tra hạ tầng, quản lý giấy phép, làm sạch dữ liệu, đào tạo người dùng, và xác định quy trình triển khai.

Xây dựng ứng dụng Power Apps

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng.

Thêm các yếu tố chức năng và kiểm soát

Tùy chỉnh luồng công việc và logic

Kết nối dữ liệu và tích hợp

Liên kết ứng dụng với nguồn dữ liệu và tạo sự tương tác giữa chúng. Đảm bảo thông tin được cập nhật và nhất quán trên mọi nền tảng.

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

Kiểm tra ứng dụng để đảm bảo rằng nó hoạt động như mong đợi và không có lỗi.

Triển khai và đưa vào sử dụng

Sau khi đã kiểm tra và đảm bảo chất lượng, ứng dụng sẽ được triển khai và đưa vào sử dụng.

5 lý do nên chọn BHK

Đối tác

BHK