Khóa học

Cấu hình Cisco Unified CallManager (căn bản)

Nội dung khóa học:

* Tổng quan về chức năng Cisco UCM
* Cấu hình căn bản Cisco UCM
* Cấu hình IP endpoint kết nối UCM
* Hoạch định Dial plan
* Cấu hình Dial plan trên Cisco UCM
* Kết nối Cisco UCM và Cisco gateway

Học phí khóa học:

  • 1.000.000 VNĐ cho khóa học dành cho 3 học viên
  • 3.000.000 VNĐ cho khóa học dành riêng cho 1 học viên
Kỹ sư Nguyễn Tiến Thành
Kỹ sư Collaboration tại Cisco Systems Vietnam Email: thanhng3@cisco.com

Hotline

0833 052 299

Thông tin chung

  • Ca học: Tối
  • Giờ học: 18h00 - 20h00
  • Ngày học: Thứ 2/4/6
  • Thời lượng: 10 giờ
  • Học phí: 1.000.000 - 3,000,000 VNĐ
  • Giảng viên: Kỹ sư Nguyễn Tiến Thành
Đăng ký học
Sắp khai giảng

Đối tác

BHK