DỊCH VỤ TƯ VẤN POWER BI

POWER BI là gì?

Power BI là một dịch vụ Business Intelligence của Microsoft. Nó mang tới các phân tích nâng cao, phân tích dự đoán, trực quan hóa dữ liệu và các biểu đồ phân tích dữ liệu cho quy trình ra quyết định hàng ngày. Hơn nữa, nó đưa ra các gợi ý hữu ích từ nguồn dữ liệu để giải quyết các vấn đề. Ngoài ra, Power BI cũng có sẵn ứng dụng di động cho iOS và Android, cho phép người dùng tạo báo cáo, biểu đồ và chia sẻ với mọi người.

VÌ SAO DOANH NGHIỆP CẦN POWER BI

Trực quan hóa chiều sâu dữ liệu

Dễ dàng tách biệt và phân tích thông tin  sử dụng các chức năng tùy chọn lên  xuống, kéo thả

Nền tảng đám mây hiện đại

Hoạt động trên máy chủ đám mây của Microsoft, ổn định và 24/7

Có được thông tin mọi lúc mọi nơi

Truy cập dữ liệu từ bất kỳ nơi đâu, bất  kỳ thời gian nào hô trợ trên cả điện  thoại và máy tính bảng.

Tích hợp với các ứng dụng hiện có 

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các ứng  dụng hiện có với chỉ 1 cái click.

Hỗ trợ đưa ra quyết định 

Tạo ra môi trường hỗ trợ ra quyết định  dựa trên dữ liệu với các phân tích chiều  sâu và chi tiết.

Giao diện Dashboard thân thiện

Cung cấp dashboard đơn giản, dễ sử  dụng với các tính năng tự phục vụ  (self-service) 

DỊCH VỤ TƯ VẤN POWER BI CỦA BHK

BHK cung cấp dịch vụ tư vấn Power BI toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề xây dựng hệ thống báo cáo thông minh, tích hợp dữ liệu và triển khai vận hành

Tư vấn xây dựng kiến trúc hệ thống cho BI

  • Xác định quy mô và tính liên kết dữ liệu trong doanh nghiệp
  • Quy trình chuẩn hóa dữ liệu cho hệ thống BI
  • Đề xuất cấu trúc phù hợp của Power BI

Tư vấn tích hợp dữ liệu báo cáo

  • Chia sẻ báo cáo từ Power BI
  • Tích hợp báo cáo vào các ứng dụng của Microsoft 365 và các nền tảng web-app

Tư vấn xây dựng và thiết kế Dashboard báo cáo trong Power BI

  • Xây dựng Data model cho hệ thống
  • Trực quan hóa dữ liệu bằng các công cụ phù hợp
  • Thiết kế các mẫu Dashboard giàu tương tác

Đối tác

BHK