GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các giá trị mà BHK hướng tới trong xây dựng & phát triển chính là:

  Tôn trọng
  –  Tôn trọng sự đa dạng về tri thức và kinh nghiệm của mọi thành viên trong công ty, xem  đó là tài sản quý giá mang đến thành công của công ty

  –   Chia sẻ thông tin và khuyến khích các quan điểm khác nhau trong một môi trường cởi mở và chân thành

  –   Phát triển vững chắc dựa trên tinh thần tập thể và đặt lợi ích của công ty lên trên mọi lợi ích cá nhân

  Chính trực
  –   Luôn nghiêm túc thực thi các quyết định của chính mình

  –   Giải quyết mọi vấn đề theo hướng khách quan, thực tế mà không e ngại các hành động tiêu cực

  –  Tuân thủ pháp luật trong mọi hoạt động

  Sáng tạo
  –   Luôn làm việc có kế hoạch và nhìn nhận trước các rủi ro để có các quyết định kịp thời

  –   Đề cao mọi sáng kiến và cải tiến trong công việc, xem đó là nhân tố then chốt quyết định sự phát triển của công ty

  –   Luôn làm việc với tinh thần khẩn trương nhưng khoa học 

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK