DỊCH VỤ TƯ VẤN – TRIỂN KHAI

Dịch vụ tư vấn – triển khai CNTT của BHK hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) có tầm nhìn, định hướng ứng dụng CNTT trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển vững.

Các chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm của BHK cùng đồng hành với doanh nghiệp để hoạch định, tư vấn lộ trình thiết lập hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với đặc thù riêng, theo nghành nghề của doanh nghiệp.

BHK hỗ trợ doanh nghiệp trong thiết lập các tiêu chí lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp – thiết bị nhằm thực thi kế hoạch CNTT. Bên cạnh đó, BHK có thể cung ứng nguồn lực để triển khai các giải pháp, ứng dụng CNTT theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK