Khóa học Microsoft Azure

23/12/2017   |   Tran Van Dao

Azure là một dịch vụ Điện Toán Đám Mây toàn diện được các chuyên gia IT sử dụng để xây dựng, quản lý hạ  tầng,  dịch vụ  và ứng dụng CNTT  thông qua mạng lưới trung tâm dữ  liệu toàn cầu của Microsoft.

Khóa  học  này  cung  cấp  cho  các  chuyên  gia  IT  cách  triển  khai  và quản lý các dịch vụ  trong Microsoft Azure.  Bao gồm  cơ sở  hạ  tầng như Virtual Network,  Virtual Machine,  Container, Web  App,  Mobile App,  và  Storage  trong  Azure.  Học  Viên  cũng  sẽ  học  cách  lập  kế hoạch  và  quản  lý  Azure  AD  và  cấu  hình  tích  hợp  Azure  AD  với Active Directory nội bộ.

Hiện tại Trung tâm đào tạo BHK đang tổ chức các khóa học về Azure, giúp học viên tăng thêm kiến thức cũng như nâng cao kĩ năng, bao gồm:

  • Triển khai mạng, máy ảo, website và HA trên nền tảng Cloud Microsoft Azure: Xem chi tiết và đăng ký tại đây.
  • Triển khai nền tảng Cloud Microsoft Azure nâng cao: Xem chi tiết và đăng ký tại đây.

TAGS:

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK