TRIỂN KHAI MICROSOFT 365 TRONG QUẢN TRỊ THÍCH ỨNG

03/07/2023   |   admin

Đây là chủ đề mà BHK mang đến cho hơn 20 khách hàng là doanh nghiệp tham gia coffee talk sáng thứ 7, 24/6/2023 tại GHILL Coffee.
Tân dụng hệ sinh thái MS 365, bảo mật dữ liệu sử dụng MS Intune, phát triển ứng dụng thực tế trên nền tảng PowerApps, phân tích dữ liệu thông minh sử dụng Power BI …vv. .. là các chủ đề đã được chia sẻ rất thực tế, chân thực qua các show casse, câu chuyện triển khai thành công từ các khách hàng.
Nhiều câu hỏi thực tế từ nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp đã được đặt ra và nhận được giải đáp, tư vấn hướng tới gia tăng tối đa hiệu quả từ đầu tư CNTT.
Coffee talk là hoạt động thiết thực để BHK cùng song hành với các doanh nghiệp, các khách hàng của mình trong hành trình chuyển đổi số.

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK