Power BI Service là gì ?

26/06/2024   |   Tran Van Dao

Power BI Service là gì ?

Tổng quan về Power BI Service  

Khái niệm Power BI Service 

Microsoft Power BI Service (hay thường gọi web Power BI) là phần mềm dưới dạng dịch vụ của Power BI (SaaS – Software as a Service).  

Dịch vụ Power BI cho phép bạn sử dụng và tương tác với các báo cáo, cũng như các thành phần trực quan trong các báo cáo, ngay từ trình duyệt của bạn. Các báo cáo này được lưu trữ trên môi trường lưu trữ đám mây Azure của Microsoft.  

Power BI service portal

Power BI service portal

Đối tượng sử dụng 

  • Doanh nghiệp: Power Bi là một công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp mọi quy mô có thể thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả. 
  • Chuyên gia phân tích: Power Bi cung cấp cho các nhà phân tích dữ liệu các công cụ họ cần để tạo báo cáo và bảng điều khiển trực quan, giúp họ dễ dàng chia sẻ hiểu biết của mình với những người khác. 
  • Nhân viên kinh doanh: Power Bi giúp nhân viên kinh doanh dễ dàng truy cập dữ liệu họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt. 
Power BI trong doanh nghiệp

Power BI trong doanh nghiệp

Các thành phần của Power BI Service  

Workspace (Không gian làm việc) 

My Workspace là nơi để người dùng sản xuất các nội dung Power BI dành cho chính mình. Mỗi Workspace có thể chứa nhiều báo cáo, bảng điều khiển, tập dữ liệu và luồng dữ liệu. Workspace có thể được chia sẻ với người dùng khác trong tổ chức của bạn. 

Dashboard (Bảng điều khiển) 

Là trang hiển thị tổng quan về dữ liệu kinh doanh của bạn. Bảng điều khiển có thể chứa nhiều biểu đồ, đồ thị, và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng người dùng. 

Report (Báo cáo) 

Là tập hợp các trang hiển thị chi tiết dữ liệu kinh doanh của bạn. Báo cáo có thể chứa nhiều biểu đồ và có thể được lọc và tương tác để khám phá dữ liệu sâu hơn. 

Dataset (Tập dữ liệu) 

Là bộ sưu tập dữ liệu được sử dụng để tạo báo cáo và bảng điều khiển. Tập dữ liệu có thể được kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm cơ sở dữ liệu, bảng tính Excel, tệp CSV và API web. Tập dữ liệu có thể được mô hình hóa để tạo ra các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu. 

Data set trong Power BI Service

Data set trong Power BI Service

Dataflow (Luồng dữ liệu) 

Là quy trình tự động để chuyển đổi và tải dữ liệu. Dataflow giúp thống nhất các nguồn dạng dữ liệu khác nhau và phức tạp, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Hadoop hoặc hệ thống đám mây. 

Dataflow trong Power BI Service

Dataflow trong Power BI Service

Công dụng của Power BI Service 

  • Tạo báo cáo và bảng biểu kết nối với một số các nguồn dữ liệu 
  • Chia sẻ báo cáo cho các thành viên khác trong công ty 
  • Tạo và điều chỉnh các không gian làm việc (Workspace) và Apps 
  • Tạo ra các Dataflow 
  • Quản lý các Role trong RLS (Role Level Security) 
  • Kết nối dữ liệu với cổng dữ liệu (Data GateWay) 

 

ĐỌC THÊM:

Power BI bản quyền cho doanh nghiệp

Power BI là gì? Những điều bạn có thể bỏ lỡ

Dịch vụ triển khai Power BI

Dịch vụ tư vấn Power BI

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK
<--Zalo disable chat nhanh-->