Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Power BI

27/06/2024   |   Tran Van Dao

MẪU BÁO CÁO DOANH THU POWER BI

Tìm hiểu cách tạo báo cáo doanh thu chuyên nghiệp bằng Power BI. Hướng dẫn chi tiết từ cài đặt, thu thập dữ liệu đến trực quan hóa kết quả, giúp bạn tối ưu hóa quy trình kinh doanh và đưa ra quyết định thông minh hơn 

Một vài lưu ý 

Bạn không cần license Power BI để khám phá các mẫu trong Power BI Desktop. Bạn chỉ cần có license Fabric miễn phí để khám phá mẫu báo cáo Power BI và lưu mẫu trong My workspace. 

Lấy mẫu báo cáo Power BI

Bạn có thể lấy mẫu báo cáo Power BI qua những cách: 

 • Lấy mẫu báo cáo Power BI có sẵn 
 • Sử dụng file .pbix 

Lấy mẫu báo cáo Power BI có sẵn 

Mở Power BI service (app.powerbi.com), chọn Learn trong thanh điều hướng bên trái. 

Trong phần trung tâm của trang Learning, dưới phần Sample reports, kéo xuống cho tới khi tìm thấy mẫu BI Revenue Opportunities. 

Chọn mẫu và mở mẫu báo cáo ở chế độ Đọc. 

Sử dụng file .pbix 

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống mẫu Revenue Opportunities dưới dạng tệp .pbix, được thiết kế để sử dụng với Power BI Desktop. 

 • Mở kho lưu trữ Mẫu GitHub tới tệp .pbix mẫu Revenue Opportunities. 
 • Chọn Download ở góc trên bên phải. Mẫu sẽ tự động tải xuống thư mục Download của bạn. 

Nếu bạn muốn hiển thị mẫu báo cáo trên Power BI service: 

 • Mở tệp trong Power BI Desktop và chọn File > Publish > Publish to Power BI hoặc chọn Publish trong dải băng Home. 
 • Trong hộp thoại Publish to Power BI, chọn một không gian làm việc rồi bấm Select. 
 • Power BI nhập mẫu, thêm báo cáo và mô hình vào không gian làm việc đã chọn của bạn. 

Khám phá mẫu báo cáo Power BI

Để mở báo cáo Revenue Opportunities, đi tới không gian làm việc của bạn My workspace và chọn báo cáo Revenue Opportunities. 

Mở báo cáo doanh thu Power BI

Mở báo cáo doanh thu Power BI

Chọn Edit trong thanh tiêu đề của Power BI để khám phá trong chế độ chỉnh sửa: 

 • Xem cách các trang được tạo, các trường trong mỗi biểu đồ và bộ lọc trên các trang. 
 • Thêm trang và biểu đồ, dựa trên cùng một dữ liệu. 
 • Thay đổi kiểu hiển thị cho từng biểu đồ. 
 • Ghim các biểu đồ quan tâm vào trang tổng quan của bạn. 

Lưu hoặc hủy bỏ thay đổi của bạn 

Trang tổng quan Opportunity Overview của báo cáo có hai phần trực quan, sơ đồ cây và các hình ảnh trực quan khác. Các bên liên quan có thể tương tác với các hình ảnh trực quan khác nhau để tìm hiểu thêm dữ liệu của bạn. 

Chọn Opportunity Overview nếu trang chưa được mở. Thẻ trực quan sẽ hiển thị các giá trị cho Opportunity Revenue và Opportunity Count. 

Opportunity Overview trong báo cáo doanh thu Power BI

Opportunity Overview trong báo cáo doanh thu Power BI

Sơ đồ cây hiển thị Opportunity dựa vào vùng miền xuất hiện bên dưới các tấm thẻ. 

Opportunity Overview trong báo cáo doanh thu Power BI

Opportunity Overview trong báo cáo doanh thu Power BI

Bây giờ hãy lựa chọn sản phẩm trong mục lựa chọn Product Code. 

Mục product code trong báo cáo doanh thu Power BI 

Mục product code trong báo cáo doanh thu Power BI

Nhấp chuột phải vào Opportunity Count by Region. Từ menu ngữ cảnh, chọn Drill through > Detail. Báo cáo sẽ mở trang Detail cho dữ liệu bạn đang kiểm tra. 

Trang chi tiết về dữ liệu 

Trang chi tiết về dữ liệu  

Tạo bảng dashboard

Tạo bảng dashboard trong Power BI service 

 • Mở một báo cáo bằng cách chọn trong không gian làm việc. 
 • Để thêm các phần trực quan hóa trong một trang vào bảng thông tin, từ menu, select … (More options) > Pin to a dashboard. Hoặc, để thêm một hình ảnh trực quan vào bảng thông tin, hãy di chuột qua hình ảnh đó rồi chọn Pin visual. 
Ghim biểu đồ vào dashboard

Ghim biểu đồ vào dashboard

 • Trong mục Pin to dashboard, chọn New Dashboard và điền tên bảng dashboard của bạn. Bạn có thể thêm hình ảnh vào trang tổng quan hiện có để hiển thị hình ảnh trực quan từ các báo cáo khác nhau. 
Tạo dashboard mới

Tạo dashboard mới

 • Tiếp đến chọn Pin live. Trang tổng quan mới của bạn hiện xuất hiện trong Không gian làm việc của tôi. 

Tạo phần trực quan mới cho dashboard 

Trong dashboard, chọn mục Ask a question about your data. 

Đặt câu hỏi về dữ liệu

Đặt câu hỏi về dữ liệu

Chọn một câu hỏi, như là what is the opportunity count by state (số cơ hội tính theo bang là gì). Bảng tổng quan dashboard tạo ra biểu đồ cột. 

Lựa chọn câu hỏi về dữ liệu

Lựa chọn câu hỏi về dữ liệu

Bạn có thể muốn có một cách khác để trình bày thông tin này ngoài biểu đồ cột. Bổ sung thêm as a map vào mục câu hỏi để biểu thị dữ liệu dưới dạng bản đồ.  

Đặt câu hỏi khác về dữ liệu

Đặt câu hỏi khác về dữ liệu

Hãy thử một số biểu đồ khác như biểu đồ cột, biểu đồ phân tán và biểu đồ đường khác nhau. Bạn có thể chọn một bảng để hiển thị dữ liệu dưới dạng số. Hãy tìm hình ảnh trực quan trình bày dữ liệu theo cách tốt nhất cho mục đích của bạn. 

Để lưu hình ảnh trực quan của bạn vào bảng dashboard, hãy chọn Pin visual. Bạn có thể lưu nó vào trang tổng quan hiện tại này hoặc tạo trang tổng quan mới cho nó, như bạn đã làm trong phần trước. 

Ghim biểu đồ

Ghim biểu đồ

 

ĐỌC THÊM 

Power BI bản quyền cho doanh nghiệp

Power BI là gì? Những điều bạn có thể bỏ lỡ

Dịch vụ triển khai Power BI

Dịch vụ tư vấn Power BI

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK
<--Zalo disable chat nhanh-->