Khóa học

Khóa học thực hành CISCO ICND1

TỔNG QUAN

Chương trình thực hành khóa học 100-105 ICND 1(CCENT) cung cấp cho học viên nền tảng kiến thức cần thiết để có thể cấu hình các thiết bị Cisco Switch và Cisco Router

Thông qua các bài lab, học viên sẽ hoàn thiện các kỹ năng cấu hình, quản lý, theo dõi và xử lý các sự cố căn bản đối với Cisco Switch và Router, bảo mật các thiết bị này, cấu hình các kỹ thuật ở mức layer 2 như VLANs, Trunk, cấu hình các giao thức định tuyến bao gồm định tuyến tĩnh và định tuyến động, cấu hình IP liên quan đến các dịch vụ DHCP, NTP và Syslog. Thông qua cấu hình, thực hành giúp học viên hiểu các chủ đề và năng lực cần có được yêu cầu đối với kì thi CCENT (100 – 105)

Lợi điểm của Practice Labs:

 1. Truy cập hệ thống Lab thực bất kỳ thời gian nào trong suốt 06 tháng
 2. Được chỉ dẫn Step – by –Step (từng bước thực hiện)
 3. Môi trường thực hành tiện lợi, an toàn
 4. THỰC HÀNH VỚI THIẾT BỊ THẬT
 5. Tích lũy được kinh nghiệm thực hành, giờ thực hành
 6. Có thể trao đổi để được hỗ trợ trực tiếp (Live Chat) nếu có khó khăn

CHI TIẾT CÁC LAB THỰC HÀNH

Performing Initial Device Configuration

 • Essential Switch Configuration
 • Configuring Remote Access to a Switch
 • Essential Router Configuration

Troubleshooting Methodologies

 • Examine the Recommended Troubleshooting Methodology for Networks
 • Implementing Troubleshooting Methodologies

Configure Verify and Troubleshoot IPv4 Addressing and Subnetting

 • Perform Subnetting to Determine an Addressing Scheme
 • Implement an IP Addressing Scheme
 • Verifying and Troubleshooting the Implemented IP Address Scheme
 • Determine the IPv6 Addressing Scheme
 • Implement the IPv6 Addressing Scheme
 • Verifying and Troubleshooting the Implemented IP Address Scheme

Configure and Verify Switching Concepts

 • Examining the Functionality of the MAC Address Table
 • Examining MAC Address Aging
 • Frame Switching Methods and Frame Flooding

Interface Configuration and Cabling

 • Interface Configuration Options
 • Examining Collisions and Other Types of Errors
 • Cabling Issues

Configuring and Verifying VLANs

 • VLAN Creation and Management
 • Creating a Voice VLAN

Configure Verify and Troubleshoot Interswitch Connectivity

 • Trunk Configuration and Dynamic Trunking Protocol – Part I
 • VLAN Trunk Protocol
 • Trunk Configuration and Dynamic Trunking Protocol – Part II
 • Native VLAN configuration

Configure Verify and Troubleshoot Port Security

 • Static and Dynamic Port Security
 • Additional Port Security Configuration Settings
 • Configuring Err-disable Recovery

Configure Verify and Troubleshoot Inter-VLAN Routing

 • Configuring Inter-VLAN Routing using a Router on a Stick Topology
 • Configuring inter-VLAN routing using Switched Virtual Interfaces

Compare Static and Dynamic Routing

 • Static Routing
 • Dynamic Routing
 • Compare Static and Dynamic Router

Configure and Verify RIPv2 for IPv4

 • Configuring RIP v2
 • Configuring Additional Parameters of RIP v2

Configure and Verify DHCP and DNS

 • Configure DNS on a Router
 • Configure and Verify DHCP

Configuring and Verifying NTP Operation

 • Understanding and Configuring the NTP Service

Configure and Verify Standard Access Lists

 • Configuring Standard and Extended Access Lists
 • Configuring Named Access Lists
 • Configuring Access-Lists to Restrict Remote

Configure and Verify NAT

 • Configuring Static and Dynamic NAT
 • Configuring PAT for an ISP Connection

Configure and Verify Device Management

 • Configuring Device Monitoring
 • Backup and Restore Configurations
 • Configuring and Understanding CDP and LLDP

Device Maintenance Procedures

 • Managing IOS Files and Procedures
 • Password Recovery

Cisco IOS Troubleshooting Tools

 • Ping and Extended Ping
 • Traceroute
Kỹ sư Trần Thanh Hùng
17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, triển khai và tư vấn các hệ thống CNTT Đạt các chứng chỉ chuyên sâu lĩnh vực mạng của Cisco: CCNP, CCDP và DC Specialist https://www.facebook.com/HungBHK
Kỹ sư Phan Thái Dương
SENIOR SYSTEM ENGINEER  - WIDE AG Chứng chỉ quốc tế
 • Cisco CCNP
 • IBM Certified Specialist
 • Cisco Collaboration Specialist
 • Cisco Contact Center Specialist
 • Cisco Spark Ambassador
 • Sophos Certified Engineer
 • Sophos Security SME Architect
 • Sonicwall Security Administrator

Hotline

0833 052 299

Thông tin chung

 • Khai giảng: 6/6/2020
 • Thời lượng: 30h
 • Học phí: 2.000.000 - 2.500.000 vnđ
 • Giảng viên: Kỹ sư Trần Thanh Hùng
 • Giảng viên 2: Kỹ sư Phan Thái Dương
Đăng ký học
Sắp khai giảng

Đối tác

BHK