Khóa học

Lập trình Python

Nội dung đào tạo của khóa học này bao gồm:

 • Thiết lập môi trường python
 • Cài đặt gói thư viện
 • Cú pháp căn bản
 • Các kiểu biến
 • Cấu trúc quyết định và vòng lặp
 • Cấu trúc dữ liệu cơ bản và sử dụng hàm
 • Thu thập thông tin hệ thống
 • Quản lý các tiến trình
 • Giao tiếp với firewall
 • Phân tích log dịch vụ
 • Làm việc với các hệ thống CSDL
 • Thu thập và phân tích thông tin từ các thiết bị mạng (Switch, Router,..)
 • Sử dụng và phân tích các thư viện mã nguồn mở

Học phí của khóa học:

 • 800,000 VNĐ đối với khóa 3 học viên
 • 2,400,000 VNĐ đối với khóa học dành riêng cho 1 học viên
Thạc sĩ Vũ Đức Lý
Nghiên cứu sinh (NCS) chuyên sâu về An ninh thông tin (ANTT) tại Đại học Trento (Ý). Tốt nghiệp xuất sắc chương trình Thạc sỹ  ANTT tại Đại học Hongik (Hàn quốc) chuyên đề về Malware https://www.facebook.com/vuly16

Hotline

0833 052 299

Thông tin chung

 • Ca học: Chiều
 • Giờ học: 15h-17h00
 • Ngày học: T7/CN
 • Thời lượng: 10 giờ
 • Học phí: 800,000 - 2,400,000 VNĐ
 • Giảng viên: Thạc sĩ Vũ Đức Lý
Đăng ký học
Sắp khai giảng

Đối tác

BHK