Khóa học VMWare

23/12/2017   |   Tran Van Dao

Khóa học hướng đến đối tượng là các sinh viên chuyên nghành CNTT, Điện tử – Viễn thông, Tự động hóa hoặc các kỹ sư chuyên nghành CNTT, Điện tử – Viễn thông, Tự động hóa cần bổ sung kiến thức về hệ hoặc có nhu cầu phát triển kỹ năng chuyên sâu ảo hóa

Nội dung chương trình đào tạo được xây dựng từ chương trình đào tạo của VMware vSphere: Install, Configure and Manage hướng đến đạt các mục tiêu:

  • Triển khai ESXi host, vCenter
  • Quản lý ESXi host/storage/networking sử dụng VCenter
  • Quản lý VM sử dụng VCenter
  • Quản lý hạ tầng vSphere
  • Quản lý truy cập từ xa sử dụng vCenter server
  • Theo dõi resource sử dụng vCenter server
  • Quản lý VMware vSphere® High Availability, VMware vSphere® Fault Tolerance, and VMware vSphere® Data Protection™ using vCenter Server
  • Vận hành ESXi và vCenter server

Hiện tại BHK Training Center đang tổ chức đào tạo các khóa học về VMWare bao gồm:

  • Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống máy chủ ảo hóa VMWare (Phần 1): Xem chi tiết và đăng ký tại đây
  • Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống máy chủ ảo hóa VMWare (Phần 2): Xem chi tiết và đăng ký tại đây

TAGS:

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK