Khai giảng khóa CCNA K05 Cisco Netacad

27/07/2018   |   admin

Chính thức khai giảng khóa CCNA K05 tại BHK Training Center
Khóa học CCNA tại BHK Training Center được tổ chức giảng dạy theo giáo trình chuẩn từ Netacad (Cisco Networking Academy).

Hotline

0918 633 782

Đối tác

viTiếng Việt
BHK