Hội thảo chủ đề Cloud & Cơ hội việc làm cho sinh viên

27/07/2018   |   admin

Xu thế ứng dụng Cloud & thách thức việc làm cho nhân sự lĩnh vực Mạng máy tính, Điện tử – Viễn thông
Giao lưu với chuyên gia đến từ các hãng, quản trị IT doanh nghiệp

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK