BHK ra mắt: BHK MIS (Managed IT Service) – Gói Dịch Vụ IT Hướng Đến Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (SMB)

28/10/2021   |   admin

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hiện tại gặp nhiều khó khăn trong ứng dụng CNTT/Chuyển đổi số dưới sức ép tối ưu chi phí nguồn lực IT và khả năng tuyển dụng nhân sự IT phù hợp trong bối cảnh dịch covid vẫn còn kéo dài.

Hiểu được khó khăn đó, BHK đã xây dựng và đưa vào triển khai gói dịch vụ BHK MIS – Dịch vụ quản trị hệ thống CNTT cho doanh nghiệp – để cung cấp cho các doanh nghiệp SMB.

Với gần 10 năm kinh nghiệm cung cấp Dịch vụ IT & Phần mềm cho doanh nghiệp, BHK tin tưởng gói dịch vụ BHK MIS sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp đạt được thành công trong ứng dụng CNTT/Chuyển đổi số.

>> Xem thêm: Dịch vụ IT thuê ngoài chuyên nghiệp, full stack cho doanh nghiệp

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK