Tạo Mẫu Báo Cáo Power BI

27/06/2024   |   Tran Van Dao

Tạo Mẫu Báo Cáo Power BI

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo báo cáo trong Power BI. Bằng việc đưa dữ liệu vào Power BI Desktop và dọn dẹp một chút, sau đó thực hiện lập mô hình dữ liệu cơ bản và tạo các biểu đồ, từ đó cho ta cái nhìn sâu rộng hơn về dữ liệu mà ta đang có. 

Bước 1: Tải dữ liệu cho mẫu báo cáo Power BI

Trước khi tiến hành tải dữ liệu, bạn phải tiến hành cài đặt và đăng ký tài khoản Power BI từ Microsoft.  

Sau khi đăng ký và cài đặt Power BI desktop, tiến hành mở phần mềm và tải dữ liệu. 

Bạn có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trong Power BI. Trong trang chủ của Power BI, click vào mục Get Data. Bạn có thể chọn nguồn dữ liệu trong danh sách hoặc chọn More nếu muốn mở rộng danh sách.  

Bạn có thể sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cho báo cáo bao gồm tệp Excel và CSV, các dịch vụ trực tuyến như Facebook và Adobe hoặc cơ sở dữ liệu như Oracle. 

Tải dữ liệu vào Power BI Desktop

Tải dữ liệu vào Power BI Desktop

Bước 2: Thiết kế báo cáo 

Đây là phần rất thú vị, bạn có thể tự tạo hình ảnh minh họa cho dữ liệu của mình. Ví dụ, bạn có thể tạo biểu đồ phễu về khách hàng và nhóm các giá trị theo thu nhập hàng năm. 

Thiết kế báo cáo Power BI

Thiết kế báo cáo

  • Để thiết kế một bản báo cáo của riêng mình, trong mục Visualizations, chọn Funnel chart.
  • Kéo trường cần tính vào ô Values. Nếu đó không phải là trường số, Power BI Desktop sẽ tự động biến trường đó thành Count of the value.
  • Kéo trường cần nhóm để nhóm vào ô Group. 

Bước 3: Lưu mẫu báo cáo và tải báo cáo lên trang chủ   

Khi báo cáo của bạn đã sẵn sàng, bạn lưu nó vào Máy chủ mà bạn đã chọn ở Bước 2. 

  • Trong mục File menu, chọn Save as > Power BI Report Server. 
Lưu báo cáo Power BI

Lưu báo cáo

  • Bây giờ bạn có thể xem báo cáo trên trang web. 
Xem báo cáo Power BI

Hiển thị báo cáo

ĐỌC THÊM 

Power BI bản quyền cho doanh nghiệp

Dịch vụ triển khai Power BI

Mẫu Báo Cáo Doanh Thu Power BI

Mẫu Báo Cáo Nhân Sự Power BI

Hotline

0833 052 299

Đối tác

BHK
<--Zalo disable chat nhanh-->